Referat Lokalrådsmøde 04.03.2015

“Møde d. 4. marts 2015, hos Lars Høstrup

  1. Referat fra sidste møde
  2. Køretur på 2-1 vej med Gitte Merstrand
  3. Telemast.
  4. Affaldsindsamling.
  5. Brainstorm: Folder om Gjessø by og byens dag.
  6. By ambassadør.
  7. Evt. tema 2015 – Cykelstier til Gjessø
  8. Evt.
  9. Næste møde.

 Fraværende: Paul Erik Schmidt

 Ad 1) Intet referat af forrige møde

 Siden sidste møde:

Godt fællesmøde for foreningerne i Gjessø d. 27/1-2015 i klubhuset. Stor opbakning og optimisme. Ser ud til at blive et spændende 2015 i Gjessø

 Flemming Madsen deltog i formandsmøde for lokalråd i Silkeborg Kommune:

– Forslag om temamøder for alle lokalråd – dele erfaringer.

– Det er etableret lukket Facebook-gruppe for lokalråd i Silkeborg Kommune.

 Ad 2)

 Gjessø og Them-Salten lokalråd har d. 19/2-2015 været på køretur på Rustrupvej med Gitte Merstrand fra Silkeborg. Skulle drøfte og se på forbedring af 2minus1-vej i forbindelse med den endelig evaluering i foråret/sommeren 2015. Der blev udpeget 5-6 steder, hvor oversigtsforholdende er kritiske. Silkeborg Kommune vil udarbejder forslag til forbedringer med cykelbaner flere steder og fjernelse af bl.a. bevoksninger. Forslagene forelægges begge lokalråd inden den politiske behandling. Gjessø Lokalråd støtter som udgangspunkt bevarelsen af 2minus1-vejen. 

 Ad 3)

 Lars Høstrup har haft kontakt til TDC. Rep. fra TDC’s masteoperatør har været i Gjessø for at checke dækningen. Der er derpå sket en optimering af sendeforholdene.

 Lars Høstrup har kontakten til Telia, manglende tilbagemelding.

 Steen Okkels Nørby afventer svar fra 3 mht. planer om mast i Gjessø området. 3 abonnenter kan bruge TDC’s net. Kræver aktivt valg af dette net på mobiltelefonen.

 Der vil blive givet løbende information til borgerne via Facebook, Gjessø.dk og evt. MJA.

Ad 4)

 Bakker op om affaldsindsamling d. 19/4. Markedsføring og mobilisering via FB, Gjessø SkoleIntra, Gjessø.dk og LigaSyd. Start ved Min Købmand, forfriskninger efter endt indsats.

Ad 5)

 Vil spørge lokal journalist om denne vil være behjælpelig med udarbejdelsen af Gjessø folderen. 

 Afventer tilbagemelding, inden videre proces.

 Der arbejdes videre med Byens Dag ideen, når folderen er på plads. 

 Ad 6)

 Gjessø Lokalråd vil foreslå, at der udpeges/findes by ambassadører, der vil med til at markedsfører byen i forskellige sammenhænge.

 Ad 7) 

 Udsat til næste møde.

 Ad 8) 

 Bakker op om klovnedag d. 9 juni

 Ad 9) 

 Næste møde d. 22/4 – kl. 19 hos Flemming Madsen.”