Referat Lokalrådsmøde 07.05.2014

 1.  Referat fra sidste møde godkendt. 

 2.  Halbygning var omtalt i Mja den 7-5-2014, det forventes at man er klar til at gå i gang snarest. Hallen forventes at stå klar i august 2015. 

 3. Strukturplan/lokalplan ikke ændret. 

 4. Paul Erik orienterede om Villy´s  plads. Kommunen fastholdt at en benyttelsesaftale også skulle omfatte græsslåning. Læskur ville snarest blive opsat. 

 5. Gry har meddelt at Janni overtager byansvar. 

 6. 2 minus 1 vej er foreløbig et forsøg. Telemast afventer ansøgning fra ejer af mast. Janni inviteret til et møde i Gjessø om lokale problemer og anskuelser i Gjessø, blandt andet at Sdr. ringvej ikke er på budgettet eller indgår i planer for fremtiden. Steen kontakter Janni om at aftale møde med Janni i begyndelse af juni. 

 7. Facebook er nu slettet og hedder nu ”Gjessø” og administreres af Helene. 

 8. Lokalrådets tilskud er på 6000 kr. pr. år og saldoen på kontoen er d.d. 10.765 kr. hvilket er indberettet til kommunen. 

 9. Huskesedler /handligsplaner er indsendt til kommunen og andre lokalråd er opfordret til at gøre det samme. 

 10. Dagsorden for borgermøde den 17. september kl.19.00 vil blive udarbejdet til næste møde. 

 11. Der blev ikke drøftet yderligere under eventuelt. 

 12. Næste møde vil blive afholdt den 12. august 2014 kl. 19.00 på Gl. Skolebakkevej 5