Referat Lokalrådsmøde 11.05.2016

1) Referat fra sidste møde, var ikke udarbejdet.

2) Kommune planen der var sendt til høring blev drøftet. Og spørgeskema til udfyldelse blev også diskuteret. I samehæng med disse drøftelser, blev trafiksikringen gennem b yen diskuteret. Der var et klart ønske om at få fartbegrænsende tiltag etableret.

3) Et arrangement i forbindelse med byens dag til afholdelse 14. maj blev diskuteret. Der var enighed om at rådets medlemmer skulle være til stede iført de købte overtræksveste til cyklisternes dag

4) I forbindelse med ovenstående punkt. blev det oplyst at 25 cyklister deltog i turen til Silkeborg og Them. Der blev drøftet om den (de) film der var blevet optaget kunne fremskaffes.

5) Jette fortalte om de vanskeligheder hun frygtede med at drive købmandsbutikken med hensyn til at få varer leveret, når et nyt koncept om krav til plads og hyldemeter blev indført.

6) Under eventuelt blev der drøftet, om der skulle udarbejdes et spørgeskema til cyklister om deres syn på de tiltag der skulle indføres for at sikre vejene til Them og Silkeborg. Samt om der var behov for en friluftsstrategi.

7) Næste møde aftalt til den 17. august.