Referat Lokalrådsmøde 12.08.2015

  

 

  1. Referat fra sidste møde godkendt

  2. Cykelstier til Gjessø  blev drøftet, og der var enighed om at prioriteten var ad Rustrupvej til Them, gerne i form af en enkelt dobbelt sti. En strategi for Gjessø vejen til Silkeborg blev drøftet og der blev vedtaget at et læserbrev til MJA skulle formuleres på baggrund af den sidste ulykke ved Silkeborg Bad og nødvendigheden af at få en tidsramme for etablering af en cykelsti på strækningen fastsat af kommunen.

  3. Program for byens dag skulle planlægges på det første møde i 2016.

  4. Det afholdte by ambassadør møde var gået fint, og nyt møde den 3. september  til afholdelse i klubhuset var aftalt.

  5. Næste møde aftalt til den 7. oktober 20158