Referat Lokalrådsmøde 21.01.2014

 1. Fællesmøde med foreninger i Gjessø. Afholdes 28. januar 2014

  Hver forening giver et indlæg om arbejde og visioner 

 2. Referat af Steens møde med Gry fra Silkeborg kommune 

 3. Drøftede kommuneplan 2013-2025

  Trafikplan og strukturplan. GLR vil støtte de foreliggende planer og vil understrege behovet for en cykelsti fra Gjessø til Silkeborg, lokalplanen for Gjessø bymidte. Trafikplanen bør give mulighed for en enklere mulighed for at komme til bymidten i Silkeborg.

  Villys plads vil blive drøftet nærmere når en ny benyttelsesaftale foreligger

  Høring til halbyggeri er besvaret efter aftale med haludvalget

  Artikel om 2-1 vej i MJA blev diskuteret 

 4. Orientering om ny hal på møde i kommunen den 6. februar 2014. Steen deltager. 

 5. Møde 3.februar 2014 hos kommunen med alle lokalrådsformænd + et medlem. 

 6. CVR/E boks att. Steen. 

 7. Gjessø. dk og avis artikler att. Flemming. 

 8. Borgermøde blev fastsat til midten af september 2014. 

 9. Eventuelt blev genstand for en generel debat mellem deltagerne. Alle var enige om vores fremtidige prioriteter og aktiviteter. 

 10. Næste møde fastsat til den 5. marts hos Steen