Referat Lokalrådsmøde 22.04.2015

  1. Referat taget af Steen fra sidste møde blev enstemmigt vedtaget.

  2. Kommunen havde ikke nået videre med sagen, men indstiller at de fire diskuterede punkter fra besigtigelsesturen vil blive iværksat. Opfølgning vil blive foretaget med skrivelse til kommunen sidst i juni.

  3. Telemast virker ikke for telia og tele nord. Abonnenter hos disse firmaer opfordres til at skrive til deres respektive selskaber for at få status på deres hensigter om at benytte masten fremover.  

  4. Affaldsindsamlingen havde et fint fremmøde og mellem 2 & 3 kubikmeter affald blev indsamlet. Et initiativ der bør gentages næste år.

  5. Der vil blive taget initiativ til at lave en folder om Gjessø by og byens dag. Lotte og Bettina vil henholdsvis lave udkast og lay-out og finde billedmotiver til sådanne aktiviteter.

  6. By ambassadør (er) vil blive søgt til at fungere som sådanne.

  7. Strategi for tiden efter 2-1 vej´s gennemførelse vil blive udarbejdet.

  8. Opslag til skovvandring den 7. maj vil blive placeret foran ”superen”.

  9. Næste møde afholdes den 2.juni .