Referat fællesmøde foreninger i Gjessø 27.01.2016

Til stede: Grundejerforening (Anders B.), fællesbestyrelse for skole og børnehave (Heidi), hal (Flemming C.), forsamlingshus (Henning L.), Sauna lav (Kristian og Kristian), Gjessø ungdomsforening (Ingen), Gjessø senioridræt (Henning og Lars), Hjemmeside (Ingen), Menighedsråd (Steen K) og lokalråd (Steen O. og Flemming M).

Dagsorden:

 • Velkomst og præsentation.
 • Bordet rundt med kort status fra den enkelte forening.
 • Emner som kan have fælles interesse.
 • Koordinering af opgaver og ansvar.
 • Skal der holdes fællesmøde januar 2017 ?
 • Evt.

 Beslutningsreferat:

 • Når der kommer ny version af Gjessø folderen, så husk at få Gjessø dagpleje med.
 • Måske grøftekantsrengøring kan laves samme dag som arbejdsdag for oprydning i fællesområderne (grundejerforening). Vi blev enige om at det nok blev et problem at skaffe folk nok til begge dele.
 • Grøftekantsrengøring: Vigtig at få skole og dagplejer med i oprydning. Måske man kunne udlodde præmie.
 • Ja – det kunne være godt med fartdæmpning i bymidte på Rustrupvej.
 • Kan man arbejde på at koble skoletunnel sammen med den sydlige del af Gjessø via en sti.
 • Vi kan være stolte af os slev og vores driftige by.
 • Næste møde er 25.01.2017 klokken 19.00 i klubhuset.

Orienterings punkter: 

 • Lokalråd arbejder med 2-1 vej, telemast, grøftekantsrengøring, byens dag, Gjessø folder, by ambassadør, cykelsti til Silkeborg, høringer, udstykning af nye byggegrunde og revision af kommuneplan.
 • Sauna: nu kan man booke via Gjessø.dk. Håber på at der kan komme faste brugere som kommer hver uge.
 • Skole: arbejder med skolereform.
 • Grundejerforening: Arbejder med legepladser. Der er nu givet tilladelse til sti gennem skov syd for søen – der bliver arbejdet på den til sommer. Der kommer arbejdsdag med oprydning i skovene.
 • Senior idræt: badminton, bowls, petang og grolf. Lav kontingent. Meget fravær da seniorer ikke har tid til sport.
 • Menighedsråd: Har startet ny SMS tjeneste for kulturudvalget i Them Sogn. SMS tjenesten har nr. 1220. Man kan tilmelde for info for børn og eller kultur og musik. Der henvises til Them Kirkes hjemmeside www.themkirke.dk.   Der kommer snart besøg fra Thomas.
 • Forsamlingshus: Nyt tag lagt på. Der er kommet tilskud fra kommune. Skal have kigget på gavl som givet sig. Desværre er der nedgang i indbetalt kontingent.
 • Hal: Stort arbejde med fliser er gennemført, og skal afsluttes her i foråret.
 • Hjemmeside: Der bliver snart indkaldt til møde for redaktører.
 • GUF: Snart generalforsamling med snak om disponering af formue. Mangler tovholder til sponsorudvalg. Godt samarbejde om hallen. Færdiggørelse af klubhus de næste 2-3 måneder.