Skovlyst skov

Skovlyst skov er den dejlige skov som er lige uden for vores dør her i Gjessø. Det vil sige bag forsamlingshuset og ned mod savværket, og den skov vest for Havredal bakke ud mod Løgager. Det er en privat skov, som drives af HedeDanmark. Der er produktion af træ, pyntegrønt og juletræer. Jagten er lejet ud til et jagtkonsortium.

Skoven er certificeret hvilket ikke er normalt for private skove. Det betyder at der tages hensyn dyrelivet og bæredygtig drift. Derfor vil man opleve at dele af skoven er udlagt til fredskov, hvor den passer sig selv, og træer der bliver stående og rådner op til glæde for spætter, biller o. lign.

Det er store skovningsmaskiner som bruges i skoven, så hold afstand til disse. Hvis vejene er ødelagte, så kan der godt gå noget tid inden de bliver ordnet, da maskinerne måske ikke er i vores område.

Selvfølgelig er der et varieret dyreliv i skoven, og der er også set ulv.

Jagten er leget ud til et jagt konsortium, og der afholdes 6 fællesjagter hvert efterår. Der er 3 jagter vest for Havredal bakke, og 3 jagter øst for Havredal bakke. Der vil være opsat skilte ved fællesjagter, og her skal man holde sig væk fra skoven – både for jægernes og din egen skyld. Derudover er der riffeljagt, hvor en enkelt jæger jagter fra en stige e. lign.  Der er følgende jagtdatoer for sæsonen 2015: xxx, xxx, xxxx, xxx, xxx, xxxx.

Vi er meget velkommen til at benytte skoven, men det forventes også at vi viser hensyn. Ejeren og HedeDanmark ønsker ikke at lave en skilteskov for benyttelse af skoven, men det bør heller ikke være nødvendig hvis man benytter den sunde fornuft.

Det gode naboskab:

  • Al færdsel sker på anlagte stier og skovveje.
  • Læs skilte ved indgangen til skoven (kaldet alter tavler).
  • Kun adgang mellem solopgang og solnedgang.
  • Gå ikke i skoven hvis der afholdes jagt.
  • Hvis man kan cykle på en sti på en gammel damecykel, så må man også cykle på mountainbike på stien.
  • Der må ikke anlægges nye stier, og hvis der er opsat bånd eller der er fældet et træ ind over en sti, så betyder det adgang forbudt for både gående og cyklende.
  • Hunde er altid i snor.

Hvis der er brug for “offroad” løb eller cykling, så benyt statsskoven nord for savværket. Statsskov har nemlig pligt til at anlægge stier til løb, heste og mountainbike. Her er man selvfølgelig velkommen til at benytte stien fra forsamlingshuset og ned til savværket, og den kan vist ikke blive ret meget mere køn eller offroad. 

I maj 2015 var der skovvandring med skovfoged Jesper S. Rasmussen, og det var en dejlig aften, hvor alle detaljer om skoven blev taget op. Det blev også aftalt med Jesper, at denne side du nu læser blev oprettet, så der kan komme en dialog i gang om benyttelse af skoven, fordi benyttelsen af skoven er stærkt stigende i disse år. Jesper har også tilbudt at skovvandringen kan gentages engang i fremtiden. Tak til Jesper for initiativerne.

Jesper kan kontaktes på 20226746 eller jra@hededanmark.dk.

Kort fra Hede Danmark over Skovlyst skov