Husk 1. møde i Forsamlingshusets Mandagsklub nu på mandag !

Forsamlingshusets bestyrelse tager nu initiativ til oprettelse af “Forsamlingshusets Mandagsklub”. Deltagerne beslutter selv
indholdet, men forsamlingshuset lægger lokaler og kaffe/morgenbrød til.
Om mandagsklubben skal mødes hver anden eller hver tredje mandag, eller måske kun een gang om måneden, besluttes ligeledes af deltagerne.
Mandagsklubbens aktiviteter kan være lettere vedligehold af forsamlingshuset og/eller ture eller fælles oplevelser. Igen: Deltagerne bestemmer indholdet.
Ideen til bestyrelsens initiativ stammer fra andre byer, hvor der flere steder er oprettet foreninger med navne som f.eks. ”Forsamlingshusets Venner”. Bestyrelsen for Gjessø Forsamlingshus mener imidlertid ikke det behøver at være så formelt, og lægger op til at hovedvægten vil blive lagt på det hyggelige samvær. Og beslutter klubbens medlemmer at give en praktisk hånd med i forbindelse med rengøring eller mindre vedligeholds opgaver vil det bare være et ekstra plus.
Første gang mandagsklubben mødes vil være mandag den 1. september kl. 09.30. Her vil der være kaffe og brød til de fremmødte, og her kan der lægges strategier og planer for fremtiden.
Så har du mulighed for det så mød frem i forsamlingshuset denne mandag. Tilmelding er ikke nødvendig.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Inger Jessen på telefon 86 84 77 50.