Dagplejen

Velkommen til Gjessø dagplejes hjemmeside på Gjessø portalen.

 

Alle dagplejere i Gjessø er naturdagplejere under friluftsrådet. Desuden har vi i Gjessø fokus på tidlig kontakt mellem kommende dagplejebørn og deres dagplejere. Vi arbejder med det enkelte barns kendskab og oplevelse af nærmiljøet. Ved at arbejde i det nære miljø med øget fokus på tidlig etablering af kontakt, håber vi at skabe et trygt miljø, hvor børnene tør være nysgerrige og undersøgende, så børnenes udvikling får de bedst mulige betingelser. Vi holder legestue i den lokale børnehave og har desuden samarbejde med denne i forbindelse med gæstepleje.

Vi er 3 dagplejere som bor i forskellige områder i nærmiljøet. Pia Espersen bor på Bøgebakken 12A sammen med sin mand Kim Espersen, Jytte Thomsen bor på Lærkebakken 3, Aina Bøttker bor på Merkurvej 15, sammen med sin samlever Heine Kristensen. Eva Rand er pædagog i området og kommer fra Virklund, Eva kan træffes på telefon 8970 1740 eller 2035 4127 hvis du har spørgsmål til dagplejen. 

 

Gjessø dagpleje med i ny forskningsprojekt

Forskning – i og udvikling af nye praksisformer hos dagplejerne i Gjessø

Dagplejer Aina Bøttker fra Gjessø er en af 5 dagplejere i Silkeborg kommune der er deltager i forskningsprojektet “Barnet i centrum”. Projektet fokuserer landt andet på det lille barns tilknytning til dagplejeren og der undersøges og udvikles nye måder at modtage barnet på ved start i dagpleje. I hele gruppen af plejere i Gjessø arbejdes der med tidlig etablering af kontakt mellem kommende dagplejebørn og deres dagplejere.

Der fokuseres på mange små besøg i dagplejehjemmet før barnets reelle start, brug af fotocollager og besøg i barnets hjem. Aina og de øvrige dagplejere fokuserer desuden på det enkelte barns kendskab og dets oplevelse af nærmiljøet. Ved at arbejde i det nære miljø med øget fokus på tidlig etablering af kontakt, håber dagplejerne, at børnene oplever en stærkere følelse af at høre til og at blive set og mødt som det lille specielle menneske det er.

Samtidig skabes et trygt miljø hvor børnene tør være nysgerrige og undersøgende, så børnenes udvikling får de bedst mulige betingelser. At få mulighed for at
være med i et sådant projekt giver dagplejerne en faglig stolthed og en glæde over at være med til at give de bedst mulige forhold for de små børn.

Det er blevet muligt for dagplejerne i Gjessø at afholde legestue i lokaler i børnehaven Krudthuset. Børnene er derfor i forvejen kendte og trygge med de fysiske rammer og derfor er det nemmere for det enkelte barn at komme i gæstepleje -og tilmed sammen med vennerne, da alle børn fra det enkelte plejehjem, i dette forsøg kan følges i gæstepleje.

At vokse op i et lokalsamfund, hvor der fokuseres på at skabe sammenhæng og helhed for børnene, har betydning for hvordan det enkelte barn trives og hermed lærer. Udvikling af nye praksisformer er derfor vigtigt.