Gjessø Børnehave

I Gjessø Børnehave går 63 børn. Børnehaven råder over to huse, der begge ligger tæt ved Gjessø Skole. Den nyeste og største af bygningerne er opført i 2006 og er fysisk bygget sammen med skolen. Det giver gode muligheder for fælles udnyttelse af faciliteter og personalesamarbejde.

Siden januar 2012 er Gjessø Børnehave og Gjessø Skole da også indgået i forsøgsprojektet ”Gjessøs Børn” med fokus på at skabe en samlet børneinstitution i byen med trygge overgange, fælles ledelse og en rød tråd i den pædagogiske tilgang.

Se Gjessøs Børns hjemmeside

eller

Silkeborg Kommune – Børnehaven