Gjessø Skole

Gjessø Skole er en velfungerende folkeskole med ca. 150 elever fordelt på syv klassetrin.

Skolen har et godt omdømme og er også eftertragtet af forældre til børn uden for skoledistriktet.
Gjessø Skole en levende skole, der griber muligheder for udvikling. Således deltager skole og  Gjessø Børnehave i forsøgsprojektet ”Gjessøs Børn” med fokus på at skabe en samlet børneinstitution i byen med trygge overgange, fælles ledelse og en rød tråd i den pædagogiske tilgang.

Overbygningen med 7. – 10. klasse findes på Vestre Skole i Silkeborg. Bybussen kører lige til døren.

I Gjessø Børnehave går ca. 35 børn. Børnehaven er opført i 2006 og er fysisk bygget sammen med skolen.

Det giver gode muligheder for fælles udnyttelse af faciliteter og basis for tæt personalesamarbejde.

Siden januar 2012 er Gjessø Børnehave og Gjessø Skole da også indgået i forsøgsprojektet ”Gjessøs Børn” med fokus på at skabe en samlet børneinstitution i byen med trygge overgange, fælles ledelse og en rød tråd i den pædagogiske tilgang.

Besøg Gjessøs Børns hjemmeside

Gå direkte til forældreintra