Kloakarbejde på legepladsen ved Rustrupvej

Da spildevandsledningen under boldbanen på legepladsen ved Rustrupvej er stoppet, skal den renses. Det kræver at en spildevandsbrønd inde på boldbanen graves fri. I den kommende tid vil der derfor pågå gravearbejde på boldbanen, som så ikke kan anvendes fuldt ud. Det er Silkeborg Forsyning der står for det.

Mvh

Gjessø Grundejerforening