Menighedsrådsvalg 2016

Der skal vælges nyt menighedsråd i Them Sogn. I den forbindelse indbydes der til orienteringsmøde omkring valget tirsdag 13. september kl. 19.00 i Them Sognehus.

Her vil der blive orienteret om arbejdet i et menighedsråd, samt blive fortalt noget om de opgaver, der skal tages fat på i den kommende 4-års periode.

Blandt de ting der skal arbejdes med, er omlægning af kirkegården i Them og opførsel af et nyt maskinhus i Them.

Menighedsrådet arbejder også med mange andre ting, og ved at stille op til valget kan man få indflydelse på, hvad sognet skal tilbyde af aktiviteter til børn, unge, voksne og ældre. Det er ikke menighedsrådet alene, der står bag disse aktiviteter, idet der er et stort korps af frivillige, der arbejder med.

Umiddelbart efter orienteringsmødet tirsdag aften vil man forsøge at opstille en fællesliste for hele sognet, og kommer der ikke flere lister inden fristens udløb, vil fælleslisten udgøre det nye menighedsråd.

Kun 4 ud af 9 medlemmer i det nuværende råd har sagt ja til at genopstille, derfor skal der bruges mange gode kræfter – måske er det dig, der skal være med til at tegne fremtidens Folkekirke i Them Sogn.

Mød op 13. september – hør om arbejdet og overvej om du ikke skal stille dig til rådighed.