Mobildækning i Gjessø

Til orientering så har Gjessø Lokalråd taget officiel kontakt til teleselskaberne for at høre nærmere om status for bedre mobildækning på den nye telemast. TDC skulle allerede nu have ændret på indstillingerne på masten. Lokalrådet vender tilbage når der er nyt i sagen.