Multihal

Mulithallen er en realitet. Læs nedenfor:

Kære borgere

Der har nu været afholdt 2 møder i ide- og programudvalget for Gjessø Multihal. Resultatet er vedlagte tegning af en hal i fuld størrelse, men hvor man har bevaret GUF’s klubhus – og i stedet vil sammenbygge hal og klubhus.

Herved har vi halgrupperepræsentanter – Steen, Mogens og jeg – opnået ønsket om mest mulig hal for pengene. Vi indfrier udvalgets krav om 4 omklædningsrum, og vi har derfor en realistisk option med en springgrav med i projektet/udbuddet. Det var noget, vi måtte argumentere meget for at få med.

Kommunens rådgiver, DAI, på halprojekterne i Gjessø og Grauballe har fremlagt såvel projekt som tidsplan for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget – heri fremgår også tidsplanen:

Tidsplan:

Indhentning at tilbud og udvælgelse     maj-august 2014

Projektering                                    august-september 2014

Byggeri                                          oktober 2014-august 2015

Aflevering                                       juli 2015

Ibrugtagning                                    august 2015

Så Gjessø Multihal vil være en realitet og klar til brug august 2015 !!! Det bliver vildt godt.

I kan læse hele udvalgssagen på kommunens hjemmeside, men vær opmærksom på at skitsen er ændret i sidste øjeblik til den her vedlagte – derfor er både skitse og tekst i dagsordenen ikke opdaterede.

Desværre afskriver kommunen helt vores ønske om en energirigtig hal. Vilkårene for kommunerne lige nu er sådan, at det slet ikke kan betale sig at etablere nul-energi på offentlige bygninger – ærgerligt, ærgerligt – så det kan vi godt glemme pt.

Da de 9 mio.kr. skal dække det hele, har vi fra halgruppens side insisteret på, at vi skal bruge tilsagnet om frivillige kræfter på en god måde – derfor skal vi varetage etablering af alle udenoms arealer (fliser, beplantning, belysning og parkering).

Jeg ser frem til, at vi/kommunen får nogle gode tilbud – så vi kan få mest muligt med i etableringsfasen.

Med venlig hilsen
Flemming F. Christensen
Formand for halgruppen
Gjessø Multihal

Se skitsen her: Skitse_springgrav_gjessø.

Læs mere her. (Se under Fællesbestyrelsen – Gjessø Multihal)