NY sti i “Fredskov Syd”

Til alle i Gjessø Grundejerforening.

I løbet af de sidste par år, har det flere gange i
bestyrelse været oppe at vende; ”Hvad skal vi bruge vores to fredskove til?”

Når man så taler med borgerne i Gjessø om det samme, så
viser det sig at dette spørgsmål har været rejst en hel del gange igennem de
sidste mange år af almene borgere og skiftende bestyrelser i Gjessø
Grundejerforening. Derfor dette oplæg til debat, til Jer grundejere!

Gjessø er blevet udbygget i flere omgange og vil
forhåbentlig blive det igen i den nærmeste fremtid. I nogle dele af byen er der
et vældig godt udbygget netværk af stier, i andre dele synes de at være
fuldstændig glemt. Det kunne være spændende hvis vi i Gjessø kunne få skabt
større sammenhængskraft i byen ved at få skabt et større netværk af stier, så muligheder
for gåture, cykelture og løberuter ville blive væsentligt forbedret. For at
sætte denne proces i gang, og for at give alle bedre mulighed for at bruge
begge vores fredskovsstykker, vil vi fra bestyrelsen gerne stille et forslag
til en ny sti igennem ”Fredskov Syd”.

 

 

 

 

 

Selve anlæggelsen af stien skulle gerne kunne foretages i
forbindelse med den årlige praktiske dag i Gjessø Grundejerforening, hvor
frivillige stiller deres arbejdskraft til rådighed og laver praktiske ting for
foreningen. Vi forestiller os en jævn sti der følger højdekurverne løbende fra
vest mod øst, og først til sidst ”dykker” ned og rammer ”Badestrand Syd”.

Med denne sti vil der være skabt grobund for færdsel i
”Fredskov Syd” og samtidig kunne det blive startskuddet på et større stisystem
til glæde og gavn for alle Gjessø Borgere.

Med Venlig Hilsen Bestyrelsen