Om hjemmesiden

GJESSØ.DK er en fælles hjemmeside for landsbyen Gjessøs borgere. Den administreres og finansieres i fællesskab af følgende foreninger/institutioner:

  • Gjessø Vandværk
  • Gjessø Ungdomsforening (GUF)
  • Gjessø Senioridræt
  • Gjessø Lokalråd
  • Gjessø Forsamlingshus
  • Gjessø Grundejerforening
  • Gjessøparkens Andelsboligforening
  • Them Sogn

Desuden indgår repræsentanter for Gjessø Skole, Gjessø Børnehave og Gjessø Dagpleje i styringen af hjemmesiden.

Se liste over redaktører af hjemmesiden her.

Se vejledning for hjemmesiden her.

Ny hjemmeside er på vej.