Regler for hjemmesiden

Alle kan skrive indlæg på forsiden ved at registrere sig som bruger på siden.

Alle kan få tilsendt nyhedsbrevet, som udsendes hver gang, der kommer et nyt indlæg på forsiden.

Alle foreninger og virksomheder med tilknytning til Gjessø kan få et link på siden til deres egen hjemmeside. Det er gratis.

Hvis en forening eller virksomhed ønsker at have adgang som redaktør med muligheden for at have deres eget webindhold liggende på serveren, indgår man i den gruppe, der finansierer hjemmesiden. Det første år er gratis, så man har mulighed for at afprøve hjemmesidens muligheder. Udgifterne til hjemmesiden udgør et beløb til medlemskab af Infoland og hosting (udgør i 2012 1373,75 inkl. moms), gebyr til domæner (2012: 90 kr for de to domænenavne) samt hvad der påløber af aftalte udgifter til lancering, møder mv. Udgifterne fordeles ligeligt mellem foreninger/virksomheder med redaktørstatus på hjemmesiden. Undtagelsen er Gjessøs Børn og Dagplejen, som har gratis redaktørstatus.

Redaktørgruppen er hjemmesidens styregruppe og beslutninger om fremtidige forhold og uenigheder om regler afgøres af denne.