Opråb til Gjessø

Kære borgere i Gjessø.

På mandag den 11. marts er der generalforsamling i Gjessø Grundejerforening. To medlemmer af bestyrelsen træder ud. Vi leder derfor med lys og lygte efter nogle aktive mennesker, der vil være interesseret i at gå ind i foreningens arbejde.

Skal vi fortsat have vedligeholdte fredsskove, legepladser og søbade?

Skal vi fortsat have julearrangement?

Skal vi fortsat have Skt Hans bål?

Skal vi fortsat have en forening, der plejer grundejernes interesser i byen?

Så overvej om det er noget, DU kan bidrage til.

Hvis du er interesseret, så kontakt formanden på tlf 53526263.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen