Ta’ cyklen med i bussen

Gjessø lokalråd skriver:

Gjessø er udvalgt til at deltage i undersøgelse om evt. indførelse af cykelbusser som skal køre hyppigere i myldretiden og kunne medtage cykler. Det lyder som en god ide, men hvad synes du? Udfyld derfor spørgeskemaet nedenfor – det tager ikke mange minutter. Se også artikel i MJA for lørdag.

COWI skriver:

Nemt og bekvemt Silkeborg skal fortsætte med at være fremsynet og helt oppe på dupperne med vores transportvaner, og du er nøglen til løsningen. Vi kunne godt tænke os mere plads til træer i bymidten, mindre trængsel på vejene og en sundere hverdag. Derfor har vi igangsat en undersøgelse af, hvordan vi kan indsætte busser til fuld cykelmedtagning.

Tanken er, at vi vil køre bus på samme vis som S-togene kører i København. Meget få stop. Fuld cykelmedtagning. Mange afgange. Nemt og bekvemt. Kunne det få dig til at tage cyklen med bussen til og fra arbejde?

Hjælp os ved at svare på spørgeskemaet gennem dette link:

http://www.cowi-survey.com/cykelbusser-silkeborg

Fristen for deltagelse er tirsdag d. 22. maj 2018.

Hvordan klarer nærdemokratiet sig her sydpå?

Da Silkeborg i 2007 blev storkommune, blev storbyen samtidig centrum for de langt mindre bysamfund beliggende i frodig natur, men også i en afstand af op mod 25-30 km fra Drewsens statue på byens torv.

Men det skulle ikke have nogen indvirkning på nærdemokratiet! Tværtimod var det storkommunens klare ambition, at her skulle “Danmarks bedste nærdemokrati” rumme alle borgere.

Som byrådet selv definerede det i en pressemeddelelse: “Silkeborg-modellen skal betyde, at borgerne oplever at blive inddraget i en hvilken som helst sagsbehandling”,

Hvordan er det så gået? Hvordan opleves afstanden nu godt 10 år efter? Er det ét fedt, om man bor i Silkeborg C eller ved kommunegrænsen i syd mellem Horsens og Ikast-Brande kommuner?

Det spørger det nystartede Kommunalpolitisk Forum Silkeborg Syd byrådets formand for Nærdemokrati udvalget, Martin Jakobsen, om, når Forummet inviterer alle interesserede til dialogmøde torsdag den 12. april klokken 19.00 på Toftebjerg Medborgerhus i Them.

Aftenens gæst, Martin Jakobsen, vil på mødet fokusere på, hvordan lokalrådene her i Silkeborg syd kan optimere samarbejdet om lokale spørgsmål med den kommunale administration og ikke mindst kommunens politiske organer og udvalg, men svarer selvfølgelig gerne – så vidt muligt – på spørgsmål om fortidige og fremtidige udfordringer mellem borgere og det kommunale system.

Der er fri entré til dialogmødet.

Venlig hilsen Kommunalpolitisk Forum Silkeborg Syd og Gjessø lokalråd

Skolefest 2018 – generalprøver.

Torsdag d. 8. marts er der skolefest i Gjessø. kl. 9.00 og kl. 11.00 er der generalprøver på aftenens forestilling. Til disse generalprøver kommer der andre skoler og kigger og også rigtig mange af børnenes bedsteforældre.
Andre gjessø-borgere er også velkomne til at kigge forbi denne formiddag.

Nu er der mindre end en uge til generalforsamlingen i Gjessø Forsamlingshus

Som annonceret i den husstands omdelte folder sidste efterår afvikles den årlige generalforsamling i Gjessø Forsamlingshus på torsdag den 22. februar.

På generalforsamlingen beretter formanden om året der er gået og kassereren fremlægger regnskabet. Regnskabet for 2017 kan findes her.

Efter generalforsamlingen underholder ”Bess” alias Preben Johannsen med sang og fortællinger…
Huset byder på kaffe og kage, øl og vand.
Læs om en af Preben Johannesens tidligere optrædener her