Referat fra generalforsamlingen i Gjessø Grundejerforening

Referatet fra generalforsamlingen i Gjessø Grundejerforening er nu omsider ude. Læs det her.