Rettelse til årets kontingentopkrævning i grundejerforeningen

Der har desværre indsneget sig en fejl på girokortene til årets kontingentindbetaling i grundejerforeningen. Der står at kontingentet vedrører 2011. Der skulle selvfølgelig have stået 2012. Beklager fejlen.

Med venlig hilsen Grundejerforeningen