Sankt Hans i Gjessø

Søndag den 23. juni 2019

Legepladsen ved Rustrupvej

Kl. 18:00:

  • 5. klasse har taget grillen med! Så kom og køb pølser, brød, øl, vand, kaffe, kage og andre gode sager. Hele holdet bag 5. klasse lover godt vejr
  • Snobrødsbålet tændes – Gratis snobrød

18:30

  • Båltale ved Kasper Thomassen.

19:00

  • Sankt Hans bålet tændes.

Vel mødt!                                                              /Gjessø Grundejerforening