Sauna

Til alle i Gjessø Grundejerforening.

Vi har i bestyrelsen det sidste års tid, siden sidste
generalforsamling, søgt at få kommunen til at give svar på om hvorvidt Saunaen
på “Badestrand Syd” kunne lovliggøres, og hvilke tiltag der evt.
skulle gøres for at en sådan lovliggørelse kunne komme på tale. Denne
forespørgelse om lovliggørelse lå til grund for, at en kommende
generalforsamling i Gjessø Grundejerforening, skulle blive i stand til at
stemme om hvorvidt man gerne ville have en sauna i byen, som Gjessø´s borgere
frit ville kunne benytte sig af i kraft af at de var medlemmer i Gjessø
Grundejerforening.

Saunaen er på nuværende tidspunkt ikke Gjessø Grundejerforenings
ejendom, men er placeret på Gjessø Grundejerforenings jord og dette rejser en
debat om hvordan Grundejerne stiller sig til at denne problemstilling.

Vi ønsker fra bestyrelsens side at give Gjessø´s
borgere/grundejere så mange spændende tilbud/muligheder som økonomien og
kræfterne muliggør, hvilket har været incitamentet til at søge Silkeborg Kommune
om en evt. lovliggørelse af saunaen. Den er nu kommet, men der er visse ting
der umiddelbart, i den nuværende udmelding, skal ændres i forbindelse med
saunaen, før en endelig lovliggørelse af saunaen kan gives.(se tidligere indlæg
her på hjemmesiden).

Der er altså flere ting som generalforsamlingen bør diskutere og
tage stilling til:

1. Ønsker generalforsamlingen fortsat at der er en Sauna opstillet på “Badestrand
Syd”?

2. Hvis dette er tilfældet, hvorledes bør denne sauna så ”drives”?

 • Fortsat af private personer i byen, med mulighed for at alle kan
  booke sig ind og leje den for en brugerbetaling?
 • Gjessø Grundejerforening overtager alle forpligtigelser ang.
  saunaen og alle medlemmer af Gjessø Grundejerforening kan til hver en tid frit
  benytte den?(på samme måde som legepladserne fredskovene og de grønne arealer
  der er rundt omkring i byen).
 • Et på generalforsamlingen fremsat forslag.

3. Hvis man på generalforsamlingen når til enighed om pkt. 1 og 2,
vil man så give bestyrelsen mandat til at imødekomme kommunens ”krav”, så
saunaen kan blive lovliggjort, eller vil man forsøge igennem dialog med
kommunen at finde andre alternative løsninger for på denne måde at få
lovliggjort saunaen?

Ja, der er mange ting at overveje, men vi håber at I vil møde
frem, så vi kan få en så nuanceret debat som muligt, og frem for alt en
velovervejet og velbegrundet beslutning om saunaens fremtid i Gjessø.

Med Venlig Hilsen Bestyrelsen