Saunaen skal blive!

På generalforsamlingen i Gjessø Grundejerforening 11. marts var saunaen det varmeste diskussionsemne. Der blev talt både for og imod, men generalforsamlingen besluttede, at den nye bestyrelse skulle arbejde for at saunaen bliver på den nuværende placering. Der var ikke enighed om grundejerforeningen skulle gå økonomisk ind i den, om saunaen skulle være gratis eller brugerbetalt og om man skulle acceptere kommunens forslag om en eldrevet ovn. Generalforsamlingen besluttede derfor, at bestyrelsen skulle arbejde på et forslag til hvordan en ordning skulle skrues sammen, både hvad angår økonomi og ovn og dernæst fremlægge det på en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær.

Et andet emne var en sti gennem fredsskoven syd for Gjessø Sø. Denne blev besluttet.

Endelig blev der valgt en fuldtallig bestyrelsen. Tak for det!

De interesserede kan læse mere i referatet, der snart vil være at læse på hjemmesiden.

Mvh

Bestyrelsen

1 thought on “Saunaen skal blive!

  1. Keld Vejvad

    Vedr. sauna mener jeg at det må helt klart blive brugerbetalt. Så kan Grundejerforeningen bruge penge på noget der er mere fælles og som taler til alle.

Der er lukket for kommentarer.