Skt Hans bål succes

Til aften var gjessøborgerne mødt talrigt op til Grundejerforeningens årlige Skt Hans bål. Sognepræst  Andreas Engelbrecht Hansen talte om mod og glæde. Den traditionelle Midsommervise blev sunget. Og bålet blev tændt, så heksen, der i år var fremstillet af Dagplejen, kunne flyve til Bloksbjerg. 5. klasse stod for salg af øl, vand, chips og slik og der var gang i boden.

God sommer!