Spørgeskema til cykelhandlingsplan for Silkeborg kommune

“Vi cykler for cykelsti til Gjessø” – men vi cykler også for generelt bedre forhold for cyklisterne i Silkeborg Kommune.

Hvis du vil have indflydelse på den nye Cykelhandlingsplan i forbindelse med den nye kommuneplan – så gå på www.silkeborgcykler.dk og kom med dit input ved at besvare spørgeskemaet på siden.