Status på mobildækning i Gjessø

Gjessø Lokalråd har som tidligere nævnt haft kontakt til de 3 udbydere af mobilnetværk  – TDC, Telia/TeleNor og 3  – vedrørende mobildækning i og omkring Gjessø. Status ultimo april er, at TDC nu endelig har fået ”fintunet” masten på Løgagervej, således at alle TDC-abonnenter i Gjessø nu skulle have acceptable modtageforhold. Gjessø Lokalråd har i den forbindelse haft kontakt til flere af de Gjessø borgere, der tidligere manglede mobildækning, og de bekræfter alle, at de nu har godkendt mobildækning – både inde og ude.

M.h.t. Telia/TeleNor og 3 mobilnetværk – så melder begge udbydere, at de ingen planer har om at sætte master op eller udnytte TDC-masten på Løgagervej. Gjessø Lokalråd har naturligvis opfordret begge udbydere til at revurdere deres beslutning, men indtil videre uden held. I stedet vil vi opfordre til, at alle der bruger mobilteleselskaber, som anvender enten Telia/TeleNor eller 3’s mobilnetværk, retter henvendelse til sit mobilteleselskab og gør opmærksom på den manglende mobildækning i og omkring Gjessø. Herigennem kan vi så håbe, at et tilstrækkeligt antal henvendelser får selskaberne til at revurdere deres nuværende beslutning.

 Indtil videre vil Gjessø Lokalråd ikke foretage sig yderligere.