Tag-arkiv: Hal

Reserver den 2. oktober

Kære alle i Gjessø og omegn – reserver d. 2/10 !!

Nu er det snart en realitet – Gjessø hallen er færdig og kan indvies.
Derfor vil halgruppen gerne gøre opmærksom på, at hallen indvies fredag d. 2/10-2015.
Og der bliver program hele eftermiddagen fra ca. kl. 14-19 – så reserver tiden allerede nu. Der kommer et pænt opslag og et program ud senere.
Vi håber at rigtigt mange folk vil bakke op og gøre det til en festlig dag.
Vi ses
Flemming – halgruppeformand.

Gjessø Hallen – Har du endnu ikke fået indbetalt dit frivillige bidrag – så er det ved at være tid !

Indtil nu er der indbetalt kr. 70.000 i frivillige bidrag – hvilket er rigtig flot. Men for at få alle udenoms arealerne gjort helt færdige, skal der indkøbes materialer for ca. kr. 160.000 – så der mangler stadig en del penge til projekt.

I sin tid blev der givet tilsagn til bidrag for netop ca. kr. 160.000 – så mon ikke, vi ved fælles hjælp, kan få de sidste bidrag i hus !

Dit frivillige bidrag kan indbetales på een af følgende måder :

  • bankkonto i Nordea reg. nr. 2380 kontonr. 721297713
  • MobilePay telefonnr. 30 23 55 56
  • kontant hos Købmanden i Gjessø.

Husk, at oplyse navn og adresse.
Dit bidrag bedes indbetalt så hurtigt som muligt – da arbejdet med bestilling og indkøb af materialer allerede er gået i gang.

Er du erhvervsdrivende eller en forening og ønsker at bidrage – kontakt venligst Steen Thyregod.

ArbejdeArealHar du spørgsmål eller ideer/input 

Kontakt:
Flemming F Christensen (formand for halgruppen) på 27578335 eller gjes5@mail.dk

Steen Thyregod (formand for Gjessø UF) på 22400482 eller steen.thyregod@gmail.com

Vi håber meget på din opbakning – det hele tæller!
På vegne af halgruppen i Gjessø

Gjessø Hallen, udenoms arealerne og frivilligt arbejde

Som alle kan se, har vi nu snart en ny, flot hal i Gjessø – glæder mig helt vildt !

Så nu går Gjessøs frivillige snart i gang med at forme udenoms arealerne til hallen – så vi også her får et nyt, flot og brugbart område.
Vi skal blandt andet have etableret et indbydende torv mellem hal og skole.
Dette arbejde går allerede i gang her i weekenden den 15.-16. august – hvor det primært er jordarbejde med store maskiner.

Senere får vi helt sikkert brug for mere frivillig arbejdskraft til bl.a. belægningsarbejde, forskønnelse af de øvrige udenoms arealer, istandsættelse af GUF’s Klubhus m.v. – men mere om dette, når vi kommer på den anden side af Gjessø’s Byfest – Gjesstivas. For disse 2 festdage skal vi selvfølgelig også hygge os med i år – hvor det flotte og spændende program allerede skulle være delt rundt til byens husstande.

Håber mange af os ses til Gjesstivas og at mange af jer, er friske på at give et nap med når der bliver behov for frivillig arbejdskraft.

M.v.h.
Steen Thyregod
Haludvalget og Gjessø UF