Vejarbejde på Mælkevejen og Orionvej

Kommunen er i gang med at færdiggøre Orionvej og Mælkevejen. Følgende skal gøres:

  1. De offentlige veje bliver udskilt matrikulært, så det juridiske kommer endeligt på plads. Derfor står der skelpæle langs de offentlige veje (Mælkevejen og Orionvej).
  2. Der vil snart blive lagt det sidste lag asfalt på vejene – slidlaget. Herefter vil afstribningen blive udført.
  3. Nogle af de ret nye kantsten på Mælkevejen bliver skiftet på garantien. Der har været fejl i produkterne, så de smuldrer og skaller af.

Med venlig hilsen

Gjessø Grundejerforening